Menu lewa Menu prawa

Prawo pracy

Strona główna » Zakres usług » Prawo pracy

Prawo pracy – Kancelaria Prawna – Prawnik Olsztyn

Prawo pracy, to zespół norm prawnych regulujących stosunek pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy, określających uprawnienia i obowiązki każdej ze stron. Umowa o pracę, jako podstawa zawartego stosunku pracy, powinna w swej treści wskazywać datę jej zawarcia, czas obowiązywania, zawierać niezbędne elementy charakteryzujące dany stosunek pracy, wskazywać kwotę wynagrodzenia, itd. Istnieją również formy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Nasza Kancelaria Prawna – Prawnik Olsztyn zapewnia kompleksową obsługę prawną w dziedzinie prawa pracy. Reprezentuje zarówno pracodawców jak i pracowników w sprawach takich jak spory dotyczące stosunku pracy, spory związane z kwestią wynagrodzeń, zwolnień, czasem pracy itp. Kancelaria Prawna w Olsztynie prowadzi także ewentualne przedsądowe negocjacje, dzięki czemu częstokroć udaje się uniknąć nieprzyjemnego i długotrwałego procesu. Na tym etapie pomoc prawna polega m.in. na konsultowaniu treści ugody, czy też wskazaniu optymalnego sposobu realizacji zawartego pomiędzy stronami porozumienia. Kancelaria udziela także wsparcia prawnego osobom dotkniętym problemem dyskryminacji czy też mobbingu. Wspieramy naszych Klientów w rozstrzyganiu spraw, doradzamy, wskazujemy rozwiązania mające na celu usprawnienie polityki zatrudnienia i zapewnienie przestrzegania praw i zobowiązań stron stosunku pracy.

Jeśli zainteresowała Państwa oferta profesjonalnej porady prawnej zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w Olsztynie ul. A. Mickiewicza 4 lok 210,
mail: adwokat.lewczuk@onet.pl lub telefon: 507 514 650

Kontakt

Adwokat Jacek Wit Lewczuk
ul. A. Mickiewicza 4 lok. 210
10-549 Olsztyn

tel.: 507 514 650
e-mail: adwokat.lewczuk@onet.pl

Nr rachunku bankowego:
PKO Bank Polski 90 1020 3541 0000 5402 0281 7088