Menu lewa Menu prawa

Prawo karne

Strona główna » Zakres usług » Prawo karne

Prawo karne – Adwokat Olsztyn

Kancelaria Adwokacka – Jacek Wit Lewczuk w Olsztynie udziela pomocy prawnej z zakresu prawa karnego. Rola obrońcy oskarżonego to niewątpliwie wielka odpowiedzialność. W takich sprawach stawka bywa bardzo wysoka, gdyż często jest nią wolność oskarżonego. Każda sprawa karna wymaga szczegółowej wiedzy i doświadczenia procesowego. Kancelaria prawna Olsztyn reprezentuje swoich klientów na każdym etapie postępowania. Należy pamiętać, że na wynik całego postępowania wpływ może mieć już pierwsze przesłuchanie. Adwokat Jacek Wit Lewczuk doradza oraz opracowuje strategię procesową dla każdej z prowadzonych przez siebie spraw karnych. Sama zaś obecność obrońcy już na etapie postępowania przygotowawczego może w istotny sposób wpłynąć na tok sprawy, z wynikającą stąd korzyścią dla oskarżonego.

W obszarze prawa karnego zajmujemy się przede wszystkim:

  • reprezentowaniem w toku postępowania przygotowawczego (np. sporządzaniem wniosków o zmianę środków zapobiegawczych – tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju, itd.)
  • obroną oskarżonego i obwinionego
  • pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem (np. ofiarom pobicia, wypadków drogowych)
  • pomocą osobom skazanym (np. sporządzenie wniosków o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie)

Obrona oskarżonego nie musi polegać jedynie na uzyskaniu wyroku uniewinniającego. Należ mieć na uwadze, iż – zależnie od okoliczności – częstokroć zamierzonym celem jest np. umorzenie postępowania, zmniejszenie wymiaru kary lub uzyskanie wyroku w zawieszeniu. Kancelaria prawna Olsztyn – Adwokat Jacek Wit Lewczuk zapewnia wsparcie prawne także po uprawomocnieniu wyroków sądowych.

Zapraszamy na konsultacje i porady prawne do siedziby kancelarii prawnej w Olsztynie ul. A. Mickiewicza 4 lok 210, mail: adwokat.lewczuk@onet.pl lub telefon: 507 514 650

Kontakt

Adwokat Jacek Wit Lewczuk
ul. A. Mickiewicza 4 lok. 210
10-549 Olsztyn

tel.: 507 514 650
e-mail: adwokat.lewczuk@onet.pl

Nr rachunku bankowego:
PKO Bank Polski 90 1020 3541 0000 5402 0281 7088