Menu lewa Menu prawa

Adwokat Lewczuk

W sprawach pilnych kontakt 24h / na dobę.
Tel: 507 514 650

Przewiń na dół
Zakres usług

O naszej kancelarii

Kancelaria Adwokacka Jacek Wit Lewczuk świadczy usługi  z różnych dziedzin prawa. Oferuje profesjonalną pomoc prawną  przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Siedzibą kancelarii jest Olsztyn, gdzie mieszczą się także najważniejsze placówki i instytucje państwowe, dzięki którym działania prawne są zdecydowanie sprawniejsze.  Główne atuty kancelarii prawnej to indywidualne podejście do każdego klienta, zaangażowanie, terminowość i skuteczność realizacji zleceń. Gwarantujemy, iż świadczone przez nas usługi cechuje wysoka jakość za przystępną cenę. Dla wygody naszych Klientów świadczymy również porady przez Internet. W sprawach o charakterze nagłym zapewniamy możliwość bieżącej obsługi prawnej i porad prawnych także w porze nocnej i dniach wolnych od pracy.

Kancelaria prawna Olsztyn pomaga również klientom anglojęzycznym, z uwagi na fakt biegłej znajomości terminologii prawniczej w języku angielskim. Jest ona potwierdzona ukończonym Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikatem języka angielskiego prawniczego International Legal English Certificate oraz certyfikatem Certificate In Advanced English, University of Cambridge.

Adwokat Olsztyn Jacek Wit Lewczuk jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej. Uprawnienia i podstawowe dziedziny prowadzonej praktyki adwokackiej potwierdza wpis w Krajowym Rejestrze Adwokatów. Jako prawnik Olsztyn rozumie, iż większość spraw z dziedziny prawa np. cywilnego czy rodzinnego wymaga szczególnego zrozumienia i wrażliwości.  Wysoki poziom profesjonalizmu, skuteczne łączenie posiadanej wiedzy prawniczej ze zrozumieniem potrzeb klienta,  empatii oraz zaangażowanie pozwalają sprawić, że najbardziej trudne emocjonalnie sprawy rozwiązuje w sposób najmniej dotkliwy.  Adwokat Jacek Wit Lewczuk zajmuje się także doradztwem, udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pozwów, wniosków, pism procesowych, opinii prawnych.

Cel jaki stawia sobie dobry prawnik Olsztyn, to przede wszystkim być zaufanym dobrym obrońcą interesów Klientów Kancelarii. Serdecznie zapraszam do Kancelarii – Olsztyn ul. Mickiewicza 4 lok. 210 – zlokalizowanej w centrum Olsztyna. Kancelaria Adwokacka znajduje się w pobliżu „I liceum Ogólnokształcącego”, „Banku PKO Olsztyn”, i  „Sądu okręgowego w Olsztynie” .

Wiecej informacji

Kancelaria prawna Olsztyn - Jacek Wit Lewczuk

Kancelarię prawną w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 4 lok. 210 prowadzi Jacek Wit Lewczuk, gdzie świadczy usługi pomocy prawnej przedsiębiorcom, instytucjom oraz osobom fizycznym. Od 1917 jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Pomoc prawna może mieć charakter stałej obsługi, jak również jednorazowego zlecenia. Dzięki znakomitej znajomości prawniczej terminologii angielskiej potwierdzonym certyfikatem języka angielskiego prawniczego International Legal English Certificate oraz certyfikatem Certificate In Advanced English, University of Cambridge, także świadczy pomoc klientom anglojęzycznym. W zależności od istoty i złożoności sprawy, koszty ustalane są indywidualnie, jednak usługodawca gwarantuje bardzo przystępne ceny. Dla wygody klientów dostępne są również porady on – line. Wystarczy wypełnić formularz i zadać pytanie, a odpowiedź nadejdzie w ciągu czterech dni.

Adwokat Olsztyn

Kancelaria zajmuje się poszczególnymi dziedzinami prawa:

Prawo cywilne jako jedno z gałęzi reguluje w dużej skali stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi, jak również organizacjami. Źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny, który porządkuje stosunki cywilnoprawne. Każde działanie jak zakup, sprzedaż, zarządzanie, dobrami skutkuje pewnymi przepisami i podlega ich ocenie. Przeważnie wiele konfliktów powstaje z niejasnych treści dokumentów lub i ich braku odnośnie współwłasności, testamentów, odszkodowań, spraw spadkowych i innych. Kancelaria zajmuje się problematyką prawa cywilnego w sposób rzetelny i efektywny. Prawo karne składa się na zbiór przepisów prawnych odnośnie odpowiedzialności karnej za czyny zakazane pod groźba kary. Przestępstwa są popełniane tak długo jak długo istnieje człowiek. Jadnak każdy człowiek jest niewinny dopóki nie udowodniono mu winy i każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu, korzystania z pomocy obrońcy lub pełnomocnika. Kancelaria prawna oferuje pomoc w postępowaniach karnych, np. ofiarom przemocy, osobom skazanym czy obrony oskarżonego, jak również reprezentowania w toku postępowania przygotowawczego.

Radca prawny Olsztyn

Prawo rodzinne to jedna z dziedzin prawa cywilnego. Dotyka bardzo szczególnych i wrażliwych kwestii jak rozwód, opieka nad dziećmi, ustalanie praw rodzicielskich, kontakty z dziećmi, separacja, alimenty. Statystyki są bardzo wysokie jeśli chodzi o rozwody w Polsce. Najlepszym i najmniej bolesnym sposobem rozwiązania małżeństwa jest rozwód za porozumieniem stron. Jednak często nie jest to możliwe i małżeństwo kończy się z winy jednego z małżonków. Mając na uwadze trudną sytuację i silne emocje, należy wybrać rozwiązanie, które zredukuje do minimum skutki związane z rozwodem. Rozwiąże problemy alimentacyjne, opieki rodzicielskiej nad dziećmi i kwestie podziału majątku.

Prawo gospodarcze jest określeniem wszystkich dziedzin prawa składających się na działalność gospodarczą. Dotyczy wszystkich przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. Zadaniem adwokata w tej kwestii jest przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, reprezentowanie w sporach o należności. Prowadzenie sporów sądowych przedsiębiorców oraz pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawo administracyjne to najtrudniejsza i najbardziej rozbudowana dziedzina prawa. Reguluje sytuację prawną podmiotów, które nie podporządkowują się organom administracji publicznej. Bardzo często Państwo stosuje przymus celem dostosowania się podmiotów do określonych norm. W zakres usług Kancelarii wchodzi reprezentowanie klienta przed sądem administracyjnym oraz organami administracji państwa i samorządu.

Prawnik Olsztyn

Prawo pracy reguluje stosunek pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy, a także układów, sporów zbiorowych oraz organizacji pracodawców i pracowników. Świadczenie pracy zwykle odbywa się na podstawie umowy o pracę, a także na innych umowach cywilnoprawnych np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców regulowane są także dodatkowymi postanowieniami, statutami czy regulaminami. Prawo pracy wymaga obszernej wiedzy i rzetelności i zrozumienia zapisów. Kancelaria Jacek Wit Lewczuk reprezentuje pracowników jak i pracodawców w sporach dotyczących stosunku pracy, finansów, czasu pracy, zwolnień i innych.

Odszkodowania to świadczenia należące się poszkodowanemu za wyrządzone krzywdy, od osób fizycznych, prawnych lub Skarbu Państwa, regulowane zapisami prawa cywilnego . Kwalifikacje, wiedza prawna kancelarii umożliwiają skuteczne uzyskanie, zadośćuczynienia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, za błędy medyczne, z ubezpieczeń, niewykonanych umów i innych.

kancelaria prawna Olsztyn

Błędy w sztuce medycznej czy lekarskiej są zaniedbaniem lub nieumyślnym działaniem lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, powodujący szkodę pacjenta, będący zagrożeniem jego zdrowia i życia. Roszczeń z tytułu błędów w sztuce medycznej można dochodzić na drodze postępowania cywilnego lub administracyjnego przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. To bardzo trudne i skomplikowane sprawy. Kancelaria świadczy pomoc uzyskać rekompensatę za ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia. Oferuje także pomoc dla lekarzy.

Zamknij